joi, 15 decembrie 2011

Din problemele lui Lewis Carroll

   Lewis Carroll - autorul delicioaselor aventuri ale Alicei în ţara minunilor şi în ţara de dincolo de oglinda fermecată - este, de fapt, pseudonimul literar al matematicianului Charles L. Dodgson (1832-1898), autor al unor cărţi de matematică dacă nu complet uitate azi, în orice caz umbrite de celebritatea operelor literare. Totuşi, îmbinare a fanteziei scriitoriceşti cu rigoarea matematică, de la Carroll-Dodgson au rămas o serie de extraordinare probleme de logică, "încurcături de minte" absurde şi extravagante la prima vedere,  dar ingenios şi precis articulate silogistic, inimitabile ca stil, dar (tocmai de aceea) mult imitate de atunci ca gen.
   În cele ce urmează vă voi prezenta câteva asemenea probleme, pe care puteţi încerca să le rezolvaţi înainte de citirea răspunsurilor. Fiecare problemă constă dintr-un set de premise, pe baza cărora trebuie dedusă o concluzie. Rezolvarea presupune deci identificarea concluziei şi demonstrarea ei.
   O cale elegantă şi sigură de formulare şi demonstrare a concluziilor este identificarea mulţimilor de obiecte (animale, poeme, idei etc.) care apar în premise şi codificarea adecvată (în termeni de teoria mulţimilor, de exemplu) a relaţiilor dintre ele. "Compunând" aceste relaţii, se pot obţine uşor soluţiile dorite.
  Problema 1:
1. Orice budincă este delicioasă.
2. În această farfurie se găseşte o budincă.
3. Niciun aliment delicios nu este dăunător.
 Problema 2:
1. Este foarte interesant să-l asculţi pe vecinul meu vorbind despre istoria Franţei.
2. Niciun om nu poate da detalii despre bătălia de la Waterloo dacă n-a citit memoriile lui Napoleon.
3. Niciun om nu este interesant atunci când vorbeşte despre istoria Franţei dacă nu poate da detalii despre bătălia de la Waterloo.
  Problema 3:
1. Obiectele cumpărate de la negustorii ambulanţi nu sunt niciodată de mare valoare.
2. Nimic altceva nu poate fi obţinut pe degeaba decât vechiturile.
3. Ouăle de struţ cenuşiu sunt foarte valoroase.
4. Vânzătorii ambulanţi nu vând decât lucruri care sunt într-adevăr vechituri.
  Problema 4:
1. Niciun poem interesant nu rămâne neanalizat de criticii literari serioşi.
2. Toate textele poetice moderne sunt puţin afectate.
3. Toate poemele scrise de X au ca subiect baloanele de săpun.
4. Niciun text poetic afectat nu este analizat de criticii literari serioşi.
5. Niciun poem demodat (ne-modern) nu are ca subiect baloanele de săpun.
   Concluzii:
Problema 1:  În această farfurie se găseşte un aliment care nu este dăunător.
Problema 2: Vecinul meu a citit memoriile lui Napoleon.
Problema 3: Ouăle de struţ cenuşiu nu pot fi obţinute pe degeaba.
Problema 4: Toate poemele scrise de X sunt neinteresante.
  Rezolvări:
1. În această farfurie se găseşte o budincă (premisa 2), deci un aliment delicios (premisa 1), prin urmare (premisa 3), ceea ce se găseşte în această farfurie nu este dăunător.
2. Vecinul meu vorbeşte interesant despre istoria Franţei (premisa 1), deci el poate da detalii despre bătălia de la Waterloo (premisa 3), deci el a citit memoriile lui Napoleon (premisa 2).
3. Ouăle de struţ sunt valoroase (premisa 3), deci nu pot fi cumpărate de la vânzătorii ambulanţi (premisa 1), prin urmare, ele nu sunt vechituri (premisa 4), deci nu pot fi obţinute pe degeaba (premisa 2).
4.  Poemele lui X au ca subiect baloanele de săpun (premisa 3), deci sunt moderne (premisa 5), ceea ce atrage după sine faptul că sunt puţin afectate (premisa 2). Atunci, poemele lui X nu sunt analizate de criticii literari serioşi (premisa 4), în concluzie, nu sunt interesante (premisa 1).

  Iar dacă vreţi să încercaţi şi singuri, acasă, iată şi Problema 5:
1. Animalele care nu lovesc cu piciorul sunt totdeauna greu de înfuriat.
2. Animalele din curtea mea nu au coarne.
3. Un taur poate oricând să arunce pe cineva peste gard.
4. Niciun animal care loveşte cu piciorul nu poate fi tras de coadă.
5. Niciun animal fără coarne  nu poate să arunce pe cineva peste gard.
6. Toate animalele sunt greu de înfuriat, cu excepţia taurilor.

Mult succes... :)  

vineri, 9 decembrie 2011

Monoverb: Oraş în India

Cheia: 4-7
Indiciu: Litera B...este diferită. Mult succes!  :)

La ieşirea din mină

Triverb epentetic: XXOO-O OOXXXMemorialul "Gh. Dobrescu-jr." Ediţia a lX-a - 2011

    Ediţia a lX-a a "Memorialului Gheorghe Dobrescu-jr.", s-a încheiat. Timp de două luni şi jumatate am fost conectaţi la un concurs naţional de definiţie rebusistă, în care s-au înfruntat cunoscuţi reprezentanţi ai genului cu rebusişti în devenire, nume care momentan nu spun nimic, dar care promit în viitor. Ca la orice concurs, au fost remarcate câteva nume dintre necunoscuţi, cum ar fi: Bianca Muşat, Liviu Borş, Victor Patentaşu, Dan Bold şi alţii. În final am numărat 81 de participanţi. [...]
  După o îndelungată şi riguroasă selecţie au ajuns în finală 20 de rebusişti, cei cinci arbitri stabilind cu greu clasamentul final: 1) Ilie Socolov - 1373 p.; 2) Eugen Mănica - 1361 p.; 3) Victor Petreanu - 1323 p.; 4) Dorin Prodan - 1322 p.; 5) Florin Georgescu - 1284 p.; 6) Petre Vasilache - 1283 p.; 7) Marius Horescu - 1282 p.; 8) Vasile Cernicica - 1278 p.; 9) Victor Patentaşu - 1272 p.; 10) Constantin Nicolicioiu - 1268p.; 11) Claudiu Cărăbuţ - 1267 p,: 12) Teodor Capota - 1262 p,: 13) Constantin Şoimanu - 1250 p.; 14) Cristian Paşcalău - 1241 p,: 15) Camil Mateescu - 1240 p,: 16) Ioan Manzur - 1222 p.; 17) Nicolae Mureşan - 1220 p.; 18) Gheorghe Gurău - 1207 p.; 19) Ionel Negruţ - 1204 p.; 20) Gheorghe Gându - 1188 p.
  Finaliştii au fost recompensaţi cu diplome speciale, iar primii cinci clasaţi cu premiile puse la bătaie de Cercul rebusist "Târgovişte". De asemenea cercul nostru a decis să acorde o menţiune pentru debut în valoare de 50 de lei participantei Bianca Muşat.
   Crecul rebusist "Târgovişte", după acest concurs, a ajuns la concluzia că încă avem rebusişti de valoare. Le mulţumim tuturor celor care au participat la "Memorialul Gh. Dobrescu-jr."
   Mulţumim de asemenea revistei "Rebus" pentru promovarea concursului în paginile sale.
                                                                                                         
                                                                       Teodor HEDEŞIU
( Articol preluat din revista Rebus-Flacăra )

joi, 1 decembrie 2011

Despre rebus şi poezie...

...am gasit într-o revistă mai veche un articol al poetului Andrei Ciurunga:

  Mari poeţi, români sau străini, au făcut enigmistică în opera lor, precum maître Jourdain făcea proză. Adică fără să ştie. Nu mă refer la întâmplătoarele metagrame involuntare, obţinute din rime, ca de pildă boare-soare sau elegant-elefant, nici la zeppa de tipul camion-campion sau raniţă-graniţă. Asemenea jocuri de cuvinte se află cu miile în poeziile lumii şi ele nu pot intra în vederile noastre atunci când vrem să ne referim cu seriozitate la aportul poeţilor pe tărâm enigmistic.
  Este ştiut că enigma, în sensul strict rebusist al cuvântului, se poate defini astfel: jocul în care trebuie să se descopere o noţiune mascată, descrisă în termeni metaforici sau perifrazici, fără a se cita în text cuvântul în cauză. Câţiva dintre marii scriitori ai literaturii universale (Goethe, Schiller, Voltaire) au creat enigme pe care le-au şi privit ca atare cu bună ştiinţă. Alţii le-au realizat involuntar, sau, în orice caz, fără a le considera astfel. Asupra acestora voi stărui în rândurile ce urmează, socotindu-le drept cele mai spontane dovezi de penetraţie a poeziei în sfera preocupărilor noastre.
  Poezia "Belşug" a lui Tudor Arghezi (poet solicitat cândva să se manifeste şi ca rebusist declarat!) reprezintă una dintre cele mai izbutite enigme dăruite liricii şi rebusismului deopotrivă. E suficient să cităm prima strofă, invitându-l pe cititor să continue el însuşi lectura din volumul maestrului: "El, singuratic, duce către cer / Brazda pornită-n ţară de la vatră. / Când îi priveşti, împiedicaţi în fier, / Par, el de bronz, şi vitele-i de piatră." 
  Soluţia, cifrată aici, dar şi clarificându-se pe parcursul lecturii, nu poate fi decât una singură: plugarul. Arghezi nu consemnează această noţiune nici în text, nici în titlul poeziei, lăsându-ne satisfacţia de-a o descoperi noi, prin bogăţia de metafore venite să lumineze subiectul. Poate fi socotită o pierdere pentru enigmistică faptul că în poezia argheziană "Lumină lină", meşterul menţionează cuvântul "albină", desconspirându-ne "poanta". Dar până a nu fi ajuns la ultima strofă, calitatea tainei este incontestabilă:  "Cum te găseşti, uşoară zburătoare, / Zăcând aici, pe-o margine de drum, / Şi nu dormind într-un polen de floare, / Învăluită-n aur şi parfum? // Neascultând de vântul de la stup, / Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei / Şi darurile-acum, ale zambilei, / Puterile-amorţite ţi le rup. // Voind să duci tezaurul de ceară, / Te prăbuşişi din drumul cel înalt. / Cine-o să vie, trupul tău de-afară / Să-l caute şi-n jur să sufle cald? // Cu aripa-n ţărână şi în vis, / Strânge la piept comoara ta deplină. / Cât te iubesc, frumoasa mea albină, / Că sarcina chemării te-a ucis! "
  Aceeaşi observaţie rămâne valabilă şi pentru "Albatrosul" lui Charles Baudelaire, în care denumirea păsării (helas) apare în strofa a doua a memorabilei poezii.
  Nu putem vorbi despre enigmele în versuri create de marii poeţi fără a aminti de inspiratele traduceri din Heredia, aparţinând regretatului rebusist şi poet Florentin Titus Vasilescu. Nu mai ştiu azi dacă printre numeroasele sale tipărituri nu figurează şi următorul sonet al al poetului parnasian, transpus în româneşte cu mai bine de jumătate de secol în urmă de Nicolae Timiran: " Prin câte reci oceane, prin câte aspre ierne / Nici tu nu ştii, uşoară minune sidefată! / Te-ai învârtit în hăuri verzui , învolburată, / În vasta legănare a undei ce se cerne? // Acum, sub cer, culcată pe aurite perne / Visezi pe liniştita arenă departată. / Speranţa ta e însă amarnic înşelată, / Căci tot răsună-n tine oceanele eterne. // Mi-e sufletul de-o vreme o carceră sonoră: / Ca tine el suspină întruna şi imploră / Duioasele refrene din vechile chemări; / Când inima, de chipul ei scump o mai simt plină / Aud şi eu în taină ca marea în surdină / Vuind încet furtuna din depărtate zări."
  Soluţia, aflată la îndemâna oricui, ar fi: scoica.


  Enigmele în versuri fac parte din elita problemelor rebusiste, atât prin măiestria cu care au fost realizate de mari poeţi ai lumii (faptul că au fost create involuntar exclude până şi ideea de joc!), cât şi prin satisfacţia estetică oferită dezlegătorului. Amatorilor dispuşi să creioneze de aici înainte enigme,  le revine o sarcină dificilă. Nefiind constrânşi să utilizeze anumite cuvinte obligatorii (ca la ligamente, acrostihuri sau metagrame ), autorii acestor poezii trebuie să apeleze constant la metaforă şi să fie în stare s-o facă să strălucească.  Dar aici - intrăm în competiţie cu Arghezi, Baudelaire sau Heredia!  

luni, 28 noiembrie 2011

Haiku

o floare neştiută
de păsări şi de fluturi:
cerul toamnei

            (Matsuo Basho)

joi, 24 noiembrie 2011

Din nou, R...

1. Nu venea la orele de sport...( Biverb : 3, 6 )


2. Deţine o bijuterie... ( Criptografie : 2, 5, 3, 5 )


duminică, 20 noiembrie 2011

Şi o emisiune dedicată lui Mihai Creţu...

Trofeul "Mihai Creţu"

  Prima ediţie a Memorialului "Mihai Creţu" s-a încheiat.
  Marii prieteni ai lui Mihai, rebusiştii, au participat la manifestarea comemorativă realizată cu sprijinul Revistei "Rebus", căreia îi mulţumim pentru implicare.
  Au fost înscrise în concurs 37 de lucrări, fiecare concurent având de definit 43 de cuvinte.
  Membrilor juriului, trei prieteni din ţară, li s-au expediat mail-uri cu documentele word în care s-au aflat definiţiile anonimizate ale concurenţilor participanţi la Memorial, aşa încât nici unul nu a cunoscut paternitatea vreunei definiţii şi nici nu s-au cunoscut între ei.
  Le comunic pe această cale domnilor Eliade Gâldău, Nicolae Constantin şi Mihai Moleşag că au făcut parte din echipa de jurizare a Trofeului "Mihai Creţu", împreună cu doi membri ai Cercului rebusist "Edip-Mihai Creţu", ale căror nume nu le voi publica. Mulţumim tuturor pentru sprijinul necondiţionat oferit.
  Pentru a vă face o imagine asupra volumului de muncă depus, benevol, puteţi calcula că fiecare arbitru a jurizat si notat 1591 de definiţii, iar notele primite în cele 5 tabele au fost centralizate de autorul acestor adnotări, realizându-se, în final, un clasament care are, în partea sa supeioară, pe următorii cinci concurenţi:

 1) Ioan BOAR - Lugoj, 1276 p.
 2) Nicolae L. POPA - Bucureşti, 1256 p.
 3) Ilie SOCOLOV - Timişoara, 1251 p.
 4) Ionel NEGRUŢ - Brăila, 1220 P.
 5) Ionel ŞERBAN - Bârlad, 1215 p.

Nu găsim de cuviinţă să publicăm integral clasamentul general, din moment ce doar primii 5 concurenţi au fost premiaţi cu sumele de bani prevăzute în Regulamentul Memorialului. Poate la ediţiile viitoare vom găsi sponsori mai generoşi, care să premieze un număr mai mare de concurenţi. Au primit însă, sau vor primi deja toţi participanţii la Memorialul "Mihai Creţu" volumul omagial "Mihai" apărut la împlinirea unui an de la plecarea la ceruri a prietenului nostru.
  Tuturor celor implicaţi în organizarea, derularea şi finalizarea primei ediţii a Trofeului "Mihai Creţu" le aduc vii mulţumiri, iar câştigătorilor  meritatele felicitări.
                                                                   
                                                                      Nelu Dumbravă - Cercul rebusist Edip-"Mihai Creţu" - Roman.


( Articol preluat din revista Rebus-Flacăra )
  

Trei probleme diferite...

...având însă aceeaşi reprezentare grafică şi aceeaşi interpretare:


1.Cine a telefonat? ( Biverb: 3,4 )
2.A cui o fi pasărea de pe lac? ( Triverb: 1, 4, 2 )
3.Cum este o lovitură irosită? ( Biverb: 1, 6 )
 Şi un indiciu: observaţi că în reprezentare este numai o literă, nimic altceva...:) Mult succes!

sâmbătă, 12 noiembrie 2011

Anagrame

Am găsit recent un program de anagramare, foarte simpăticuţ...dar, din păcate, doar in varianta trial. M-am jucat puţin cu el şi vreau să vă prezint două anagrame găsite şi...potrivite...:) Prima e AND A DIVINE COLOR = LEONARDO DA VINCI.  Cea de-a doua v-o propun spre rezolvare:

SATANIC ABUSER
Aflaţi prin anagramare numele unui politician român...
Succes :)

joi, 10 noiembrie 2011

Antograma

Antograma se rezolvă după o metoda similară celei folosite în cazul sinagramei. De data aceasta însă, va trebui să găsim un antonim al cuvântului rezultat în urma desprinderii unei litere din cuvântul iniţial. De exemplu, avem cuvântul REDA. Extrăgând litera D, va rezulta REA. Unul dintre antonime este BUNĂ... Adăugând litera extrasă, vom ajunge la soluţia BUNDĂ...
Vă propun spre dezlegare două astfel de probleme:

1. Parte din cuvânt ( Antogramă: 6 litere )
TIARE

2.  Vas de lemn ( Antogramă: 6 litere )
MULAT


Mult succes!

luni, 7 noiembrie 2011

Sinagrame

Dacă tot am văzut pe blogul lui Nicu o sinagramă, m-am gândit să vă prezint şi eu două astfel de probleme:

1. Post...în redacţie ( Sinagramă: 8 litere )

TRAINICĂ


2. Supusă ( Sinagramă: 6 litere )

ARAMĂ


O sinagramă se rezolvă astfel: extragem o literă din cuvântul prezentat, găsim un sinonim al cuvântului rezultat în urma acestei extrageri, iar la acest sinonim adăugăm litera extrasă iniţial. Deşi Nicu precizează faptul că aceste probleme se prezintă exclusiv literal, eu am publicat acum câţiva ani şi o sinagramă ilustrată, cu titlul "În frig" : în imagine era un TURC...prin extragerea literei C, rămâne cuvântul TUR...unul dintre sinonimele acestui cuvânt este RAITĂ...la care adăugam  litera extrasă, C...şi aflăm soluţia: RĂCITĂ.
Acum, mult succes!

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Recomandare

Marea carte a jocurilor minţii

New York Times apreciază că este cea mai atractivă şi antrenantă colecţie de probleme distractive editată până acum, cu un record de peste 400 000 de exemplare vândute în Occident!
Pe parcursul celor 200 de pagini sunt propuse curioşilor 434 de probleme distractive, împărţite pe nivele de dificultate şi cu un capitol de soluţii la sfârşitul cărţii.

Răspunsul la celebra întrebare "Ce a fost înainte, oul sau găina?", dezvăluit în paginile acestei cărţi, este surprinzător de simplu: "Enigma nu specifică dacă oul este de găină şi, conform paleontologilor, reptilele şi dinozaurii existau cu mult înaintea păsărilor şi a găinilor. Ouăle fosilizate datează de milioane de ani şi se poate spune că există dinaintea găinilor.

Ivan Moscovich, autorul acestei cărţi, este un bine-cunoscut inventator, creator de probleme matematice şi artist. Cărţile sale, publicate de edituri prestigioase din Statele Unite şi Europa, au fost mereu pe primele locuri în topurile de vânzări. Este considerat unul dintre cei mai inovativi creatori din industria de jocuri, iar computerul său Harmonograph a fost o multipremiată premieră mondială în grafica pe calculator.

joi, 3 noiembrie 2011

Arghezi - Niciodată toamna...

Niciodata toamna nu fu mai frumoasa
Sufletului nostru bucuros de moarte.
Palid asternut e sesul cu matasa.
Norilor copacii le urzesc brocarte.

Casele-adunate, ca niste urcioare
Cu vin îngrosat în fundul lor de lut,
Stau în tarmu-albastru-al rîului de soare,
Din mocirla carui aur am baut.

Pasarile negre suie în apus,
Ca frunza bolnav-a carpenului sur
Ce se desfrunzeste, scuturînd în sus
Foile, -n azur.

Cine vrea sa plînga, cine sa jeleasca
Vie sa asculte-ndemnul nenteles,
Si cu ochii-n facla plopilor cereasca
Sa-si îngroape umbra-n umbra lor, în ses.

luni, 31 octombrie 2011

Două criptografii...

...în care am folosit aceeaşi formulă de ligamentare:

Prima se intitulează Omisiune şi are cheia 2, 2-1, 7 :Cea de-a doua, asemanătoare, are cheia 2, 2-1, 5 şi o putem intitula Şahistă...pasivă:
Mult succes!

marți, 25 octombrie 2011

Probleme interogative ( cu întrebare şi răspuns )

1. Artişti ( Monoverb interogativ: 2-10 )
DE CINE SUNT VOTATE LEGILE ÎN CAMERA SUPERIOARĂ  A PARLAMENTULUI? 
Cheia ne indică faptul că răspunsul este alcătuit din două părţi iar soluţia va fi un cuvânt de zece litere.

Ca şi în cazul problemelor epentetice, există riscul epuizării fondului de cuvinte "pretabile" la compunerea acestui gen enigmistic, aşa că am încercat dezvoltarea lui prin realizarea de biverbe, triverbe şi criptografii interogative. Iată câteva exemple:

2. E salariat ( Biverb interogativ: 3, 5 )
CE SE POATE SPUNE DESPRE O PERSOANĂ CARE S-A ÎNTORS DE UNDE PLECASE?


3. Victorie la box ( Triverb interogativ: 3, 1, 5 )
CUM ESTE UN DRUM FĂRĂ OCOLIŞURI?


4. A venit toamna... ( Triverb interogativ: 1-1, 5 )
CUM ESTE UN OM RĂMAS FĂRĂ AVERE?
O altă soluţie a acestei probleme am publicat-o în revista Rebusache nr.10 din 2002 sub  forma, inedită la acea vreme, de Triverb interogativ reflexiv:
5. El s-a distrat ( Triverb interogativ reflexiv: 3, 1, 3 )
CUM ESTE UN OM RĂMAS FĂRĂ AVERE?
REFLEXIV  se referă la forma de palindrom a soluţiei : după răspunsul corect la întrebare, îl vom citi invers, adică de la coadă la cap, pentru a ajunge, cu ajutorul cheii, la rezolvarea corectă...

6. Anunţ la timp ( Criptografie interogativă : 1, 3, 4, 6 )
CE FEL DE RASĂ ESTE CEA EVREICĂ?

Vă urez mult succes! Şi...referitor la ultima problemă...sper sa nu ma întrebe nimeni cine e Mitică... :)

luni, 17 octombrie 2011

A lucrat în livadă...

Criptografie: 2, 1, 5, 8, 2, 4
Indiciu: ultimul cuvânt e un nume propriu...

O problemă dintr-un gen mai rar întâlnit...

Schimbare de domiciliu
( Triverb cu dublă epenteză: XXOO OY YYXX )
 La acest gen de problemă, în interiorul cuvântului de bază, cel "spart" ( şi notat cu X ) vom introduce nu unul, ci două  alte cuvinte ( notate cu O şi respectiv Y ) . Mult succes! 

vineri, 7 octombrie 2011

Campionatul Naţional de Compunere - Rebus- 2011

                             
Aşa cum a scris şi Nicu in Blognotesul său, au apărut rezultatele la Campionatul Naţional de Compunere, organizat de Rebus-Flacăra.  Îmi face plăcere să le public şi eu, amintindu-mi cu câte emoţii le aşteptam altădată, când timpul îmi permitea să particip...
 Acesta este lotul primilor 12 clasaţi :

1) Nicolae BADEA - Ploieşti, 198 p. ( 91vocale)
2) Arghir SUCIU - Cluj-Napoca, 198 p. ( 101 vocale )
3) Costică VIŞINESCU - Piteşti, 197 p.
4) Dan GROSSU - Braşov, 196 p. ( 94 vocale )
5) Virgil AGHEORGHIESEI - Huşi, Vaslui, 196 p. ( 97 vocale )
6) Dumitru N. PREDA - Piteşti, 195 p.
7) Ionel CALCAN - Bucureşti, 194 p. ( 90 vocale )
8) Gheorghe GÂNDU - Bacău, 194 p. ( 94 vocale )
9) Eugen MIHU - Câmpeni, Alba, 192 p. ( 88 vocale )
10) Vasile POTOLINCĂ - Fălticeni, 192 p. ( 91 vocale )
11) Daniel GEORGESCU - Bucureşti, 191 p.
12) Ioan VASILESCU - Slobozia, 190 p.

 Iată şi campionii de anul acesta :

Campion naţional : Nicolae BADEA - Ploieşti, 198 p.

Campion pe Capitală : Ionel CALCAN - Bucureşti, 194 p.
Campionii celor şase sectoare ale Capitalei: Sectorul 1: Constantin CĂPĂŢ, 187 p. Sectorul 2: Vasile CAZACU, 174 p. Sectorul 3: Nicolae Laurenţiu POPA, 179 p. Sectorul 4: Monel MOSCOVICI, 181 p. Sectorul 5: Marin NICOARĂ, 168 p. Sectorul 6: Daniel GEORGESCU, 191 p.

Campionii pe judeţe: Alba: Eugen MIHU - Câmpeni, 192 p. Arad: Fără campion. Argeş: Costică VIŞINESCU - Piteşti, 197 p. Bacău: Gheorghe GÂNDU - Bacău, 194 p. Bihor: Paul HAŞAŞ - Oradea, 182 p. Bistriţa-Năsăud: Fără campion. Botoşani: Nicolae ANDRONIC - Botoşani, 181 p. Braşov: Dan GROSSU - Braşov, 196 p. Brăila: Ionel NEGRUŢ - Brăila, 185 p. Buzău: Constantin DUMITRU - Lipia, 186 p. Caraş-Severin: Fără campion. Călăraşi: Fără campion. Cluj: Arghir SUCIU - Cluj-Napoca, 198 p. Constanţa: Vladimir-Ştefan NICOLIŢA -Constanţa, 179 p. Covasna: Stela FLOREA - Sf.Gheorghe, 184 p. Dâmboviţa: Gheorghe MATEI - Târgovişte, 183 p. Dolj: Sevastian COŞOVEANU -Craiova, 168 p. Galaţi: Anghelache BALOSIN - Galaţi, 173 p. Giurgiu: Anastase FIRIMIŢĂ - Giurgiu, 189 p. Gorj: Nicolae-Gabriel SARCINĂ - Tismana, 177 p. Harghita: Fără campion. Hunedoara: Petru MADOŞA - Vălişoara, 181 p. Ialomiţa: Ioan VASILESCU - Slobozia, 190 p. Iaşi: Cristinel-Costel MITITELU - Ţibaneşti, 188 p. Ilfov: Fără campion. Maramureş:  Ioan Sasu - Vişeu de Sus, 178 p. Mehedinţi:  Marinică    VULCĂNESCU - Drobeta-Turnu Severin, 189 p. Mureş: Zaharie HOFNĂR - Sighişoara, 164 p. Neamţ: Daniel MEER-LUCIU - Roman, 182 p. Olt: Gheorghe MARINESCU- Potcoava, 174 p. Prahova: Dumitru ION - Stoeneşti. 189 p. Satu-Mare: Marian STOICOVICI - Satu-Mare, 175 p. Sălaj: Fără campion. Sibiu: Ion RADU - Sibiu, 187 p. Suceava: Vasile POTOLINCĂ - Fălticeni, 192 p. Teleorman: Petre VÂRDOL - Turnu Măgurele, 167 p. Timiş: Deni VOICA - Timişoara, 183 p. Tulcea: Nicolae CONSTANTIN - Tulcea, 187 p. Vaslui: Virgil AGHEORGHIESEI - Huşi, 196 p. Vâlcea: Gabriel VLAD - Râmnicu Vâlcea, 154 p. Vrancea: Ioan ILIE - Adjud, 176 p.   


miercuri, 28 septembrie 2011

O criptografie din categoria celor aşa-zise "cu pistă falsă"

Nu trebuie găsit! 
( Criptografie: 2-1, 8, 3 )
Indiciu: Găsiţi unul din sinonimele cuvântului LOCUINŢĂ...apoi interpretaţi: cum este litera N...corelând cele două sinonime...Nu cred că e prea greu - cheia vă ajută foarte mult. O variantă a titlului ar fi: Trebuie dosit!... Mult succes!

Nu aduc învinuiri...

Criptorebus: 3, 1-5

duminică, 18 septembrie 2011

Frunzisme...

Un mail primit recent:

- Doctore, ma chinuie ingrozitor coloana. (Constantin Brancusi) 
- Posteritatea va crede ca am avut un singur ou. (Cristofor Columb) 
- Prefer rima imbratisata. (Veronica Micle) 
- Femeile cu picioare lungi, sunt cele mai bune la pat. (Procust) 
- Duc o viata regulata; ma culc la sapte, ma scol la sapte. (Alba ca Zapada) 
- Femeia model trebuie sa fie tanara. (Corneliu Baba) 
- A fost nunta cu dar, dar nu cine stie ce! (Zamfira) 
- N-aveti, cumva, un foc? (Nero) 
- Si totusi, se invarteste! (Galileo Galilei la un chef) 
- Suntem rude, dar foarte indepartate. (Fratii Grimm) 
- Eu sunt o exceptie: mi-am facut carul vara. (Nicolae Grigorescu) 
- De cand cu politica, am tras poezia pe linie moarta. [A.(carul) Paunescu] 
- Justitia noastra este bolnava. (un doctor in drept) 
- Am fost corigent la zoologie si literatura. (La Fontaine) 
- Am oscilat intre Scoala Ardeleana si Scoala Militara. (Petru Maior) 
- Aria cercului se bucura de o celebritate nemeritata. (Giuseppe Verdi) 
- Noi vrem pamant! (un extraterestru) 
- Nu intrati in marile Complexe cu sotia. (Freud) 
- Am picat la tanc! (Aurel Vlaicu) 
- Tabloul lui Dali este lipsit de simboluri. (Mendeleev) 
- Intr-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la patrat. (Pitagora) 
- Cand pun mana pe un roman bun, nu-l las pana nu-l termin. (Cleopatra) 
- Cartea mea de capatai este “Dupa douazeci de ani”. (Silviu Brucan) 
- Ma duc sa ma caut. (Fiul ratacitor) 
- Astept Ziua Recunostintei. (Penes Curcanul) 
- Ce mica-i lumea! (Gulliver in tara piticilor) 
- Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus) 
- Toti oamenii de valoare au zburat din Romania . (Henri Coanda) 
- De fapt, la tara eu n-am vara, ci un var. (George Toparceanu) 
- Vrem sa ne pastram limba si portul. (un constantean - Radu Mazare) 
- Ca orice om, am fost si eu la stramtoare. (Magellan) 
- Marile cuceriri le-am facut in moteluri. (Gingis-Han 
- Eu stau, tu stai, el sta. (Imnul de stat) 
- Ostenii mei, astazi avem exercitii de tragere. (Vlad Tepes) 
- Americanii s-au obisnuit cu in-sula in coasta. (Fidel Castro ) 
- Am ajuns in America pentru ca m-a trimis nevasta dupa cartofi. (Cristofor Columb) 
- Forma mea de protest este demonstratia. (Pitagora) 
- Nu sunt de acord cu femeile care isi spioneaza barbatii. (Mata-Hari)

Deşi în mail nu era specificat autorul acestor pseudocitate , am recunoscut imediat celebrele "frunzisme" , denumite astfel după creatorul lor,  îndrăgitul rebusist brăilean Mihai Frunză...
Dacă v-au plăcut şi vouă, mai multe puteţi găsi aici:  http://umordemihaifrunza.blogspot.com/

luni, 12 septembrie 2011

Şi dacă tot am pomenit de Toma Michinici...

Iată şi una din poeziile sale din volumul "Bruma"... :

Cade o stea pe o mie de feţe
zgâriind trupul nopţii de ger
ochiul meu e mai bogat în tristeţe
cu golul născut în cer


scârţâie fulgul sub talpa mea
paşii scot cuie din stradă
oare chiar a murit o stea
sau se-ndeamnă să cadă?


acasă au spart călimara
sorii cei negri din universuri
eu îmi aprind ţigara
din soba flămândă de versuri


iar acum am să dorm
e destul pentru o viaţă de omApropo de "lele"...

Mi-am amintit acum de una dintre cele mai interesante probleme de enigmistică, o criptografie publicată cu ani în urmă de regretatul Toma Michinici... Titlul era LA FLORĂRIE, cu cheia 8, 4, 2, 3:
 

Soluţia, deloc simplă, era : LALELELE, LELE, LE LEG! ( adică LA-LE-LE-LE-LE-LE-LE-LE-G ) Frumos...:)

sâmbătă, 10 septembrie 2011

joi, 8 septembrie 2011

Originea cuvântului ŞMECHER


                             
...O alta poveste care  pare mai plauzibila: in Romania nefiind educatie in materie de vinuri, cei ce doreau sa se specializeze veneau in Germania pe valea Rinului unde dupa ceva timp primeau diploma de SCHMECKER (degustator). Intorsi in Romania .....ei mergeau din partea unor firme pe la viticultori si faceau achizitii. Acestia erau analfabeti , astfel ca erau victime sigure in mainile smecherilor la incheierea de contracte . De aici provine : ce esti smecher ??

Era o vreme când saşii din Siebenburgen, cum i se mai spune Transilvaniei (adică regiunea celor şapte cetăţi: Braşov, Bistriţa, Sebeş, Sibiu, Sighişoara, Mediaş şi Cluj), treceau Carpaţii pentru schimburi comerciale şi ajungeau şi în zona Drăgăşanilor, de unde cumpărau vin. Ofereau la schimb articole de meşteşugărie, pe care saşii le produceau de o calitate recunoscută în toată Europa.
Oltenii din Drăgăşani au găsit repede o modalitate să-i păcălească pe negustorii saşi. Cu ospitalitatea caracteristică, ei îi invitau în case, le dădeau să mănânce, apoi le serveau vinul cel mai tare pe care-l aveau. Cum saşii nu erau obişnuiţi cu băutura (ei erau obişnuiţi cu munca), se "ameţeau" repede, iar când începeau negocierile pentru preţul produselor, erau aproape beţi şi nu mai reuşeau să vândă la preţ bun. Pe când cumpărau vinul, oltenii le dădeau să guste şi din ăla şi din ăla şi din ăla. şi imediat negustorii saşi se "pileau" la loc. Când încărcau vinul târguit, pe lângă faptul că era cumpărat la un preţ mult peste cel normal, vinul bun era înlocuit cu cel mai rău zaibăr şi tulburel.
Când au ajuns în "cele 7 cetăţi", adică în Transilvania, Burgermeisterul (adică primarul) şi-a dat seama că negustorii saşi au fost păcăliţi: au vândut ieftin produse de calitate şi au cumpărat scump vin prost. I-a întrebat cum au decurs negocierile şi şi-a dat seama de strategia oltenilor: îi îmbătau pe saşi apoi negociau cum vroiau ei.
În anul următor au pornit din nou negustorii saşi spre podgoria Drăgăşani pentru a face schimb de produse şi pentru a aduce vin în Transilvania. Şi, la fel ca şi anul precedent, negustorii au fost ospătaţi şi au băut cot la cot cu oltenii, din vinul cel mai tare. Apoi, când abia se mai ţineau pe picioare, au început să negocieze şi să facă afaceri. Oltenii îşi frecau mâinile că iară i-au păcălit pe saşi. Pe când saşii îşi arătau produsele şi oltenii vinul, dintre negustorii transilvăneni s-a ridicat unul, căruia toţi îi făceau loc: "Das ist der Schmecker", au spus ei, adică "cel care gustă". Toţi îl respectau şi nici unul nu-i ieşea din vorbă. Dintre toţi el era singurul care nu a pus strop de băutură în gură. El a fixat preţul de vânzare a produselor meşteşugăreşti, el a gustat vinul şi a fixat preţul de cumpărare şi a vegheat ca vinul de calitate să fie încărcat în căruţe. Astfel saşii, numai după ce au adus cu ei un Der Schmecker, au putu face un comerţ cinstit cu oltenii.
Aceasta este originea adevărată a cuvântului "şmecher", chiar dacă acum înseamnă  altceva.duminică, 28 august 2011

JOC LOGIC, de tipul celor care se dădeau pe vremuri în preliminariile Campionatului Mondial de Rebus...


Undeva, în faţa unei coaste, se găseşte un sector de mare cu un înalt grad de periculozitate. De aceea, pe şapte promontorii au fost instalate tot atâtea faruri, fiecare dintre ele iluminând complet liniile orizontală şi verticală la intersecţia cărora se află, nu însă şi în direcţii oblice. În sectorul respectiv se află 12 ambarcaţiuni (de mărime egală cu un câmp), fiecare dintre ele iluminate de cel puţin un far. Se ştie că aceste ambarcaţiuni nu sunt dispuse în câmpuri învecinate între ele (nici măcar oblic) şi nici învecinate farurilor, precum şi că cifrele înscrise pe faruri indică numărul de nave iluminate de fiecare. Se cere localizarea ambarcaţiunilor.


sâmbătă, 27 august 2011

Un criptorebus nou

Titlul problemei este LUCREAZĂ LA CÂMP, iar cheia e  4, 4, 3.
Indiciu: Citirea se face direct, imaginea îl reprezinta pe fotbalistul Bogdan MARA într-un timbru...

joi, 25 august 2011

Poza cu celebrităţi


Legenda spune că ai o cultură generală foarte bună dacă recunoşti 25 dintre personalităţile din această imagine... 


vineri, 19 august 2011

Şi un rebus

care nu are nevoie de indicii, pur şi simplu "citiţi" imaginile, apoi "aranjaţi" cuvintele conform cheii, pentru a ajunge la soluţie... Dojana ( Rebus: 5, 1, 5, 2, 5 )

LA EXAMEN

Criptografie ( 3-1, 2, 5 )
Indiciu: Observaţi ca litera E este mai altfel... 

HOTĂRÂRE EDILITARĂ

Triverb ( 2, 5, 6 )
Indiciu: Nu numărul 3 are importanţă în rezolvarea problemei...ci cum este acest număr... Putea fi 5, sau 7, sau 9... :)

ÎNVĂŢA CU UŞURINŢĂ

Biverb ( 7, 6 )


Indiciu: Cele două litere de sus sunt la fel... :)

Probleme noi

Un monoverb clasic, cu titlul
LUATĂ PRIN ABUZ şi cheia 4-9

duminică, 14 august 2011

Rebus criptografic

Tot mi s-a reproşat că problemele prezentate de mine ar fi dificile...Iată şi ceva mai simplu:
SFAT: STAI PE PICIOARELE TALE!
( Rebus criptografic: 6, 2, 2, 8 )

INDICIU: elementul principal de ligamentare este ATAŞAT.

luni, 8 august 2011

Criptorebus

DUPA SPECTACOL ( Criptorebus interogativ: 2, 2, 5, 4 )
CE POARTA LA GAT BARBATII DIN IMAGINE?

duminică, 7 august 2011

Criptografie

Urmatoarea problema este o criptografie care se remarca prin coeficientul de economie foarte mic, adica raportul dintre numarul de elemente folosite in prezentare si numarul de litere care alcatuiesc cuvantul-solutie este de 1/12.
SATISFACTIE LA INTRECERE 
      ( Criptografie : 2, 1-1, 8 )
                           N 

Si un biverb ...

care merge pe ideea monoverbului de dinainte...
LA HIPODROM  ( Biverb : 5, 7 )

         RT

Un monoverb

cu titlul FARA INTARZIERE. Cheia este  4-10.

     TARDIV