luni, 3 septembrie 2012

Memorialul "Mihai Creţu"

Ediţia a II-a - 2012

    Ediţia a II-a a concursului de creaţie rebusistă Memorialul "Mihai Creţu", lansat de Cercul rebusist "Edip-Mihai Creţu" - Roman, cu sprijinul revistei Rebus, constă în realizarea a şase probleme de enigmistică cu tematică SILVICĂ.
     Având în vedere numărul de probleme de enigmistică ce se cer a fi realizate (şase), precum şi spiritul ludic ce-l caracteriza pe prietenul nostru rebusist, prematur dispărut, am denumit competiţia din cadrul Memorialului "Mihai Creţu"  SEXATLON ENIGMISTIC.

      Cele şase probe de concurs sunt următoarele:

      1. ACROSTIH PROPRIU-ZIS, cu noţiuni ligamentate.
      Se vor avea în vedere următoarele reguli:
      - Cuvintele-cheie rezultate din citirea iniţialelor acrostihului să fie MIHAI CREŢU;
      - Măsura versurilor - 12 silabe;
      - În cuprinsul versurilor se introduc cel puţin 10 cuvinte ligamentate din lista de cuvinte tematice PLANTE şi ARBORI;
      - Fiecare literă din cuvintele ligamentate introduse în versuri valorează câte un punct;
      - Se acordă maximum 10 puncte pentru valoarea literară a acrostihului.

      2. TRIVERB CU ÎNTREBARE ŞI RĂSPUNS
      - Tema: SILVICĂ
      - Punctaj: numărul de litere din cele trei cuvinte x 1p.

      3. CRIPTOGRAFIE
      - Tema: SILVICĂ
      - În reprezentarea grafică este obligatorie folosirea literelor M, C;
      - Lungimea maximă - şase cuvinte;
      - Punctaj: numărul de litere din criptografie x 1.

      4. EPIGRAMĂ
      - Cuvinte obligatorii: CANTON, PĂDURE;
      - Rima la alegere.

      5. REBUS SIMPLU
      - Tema: SILVICĂ
      - Introducerea obligatorie a imaginilor STER, IC;
      - Soluţia să aibă obligatoriu şase cuvinte;
      - Punctaj: numărul de litere din cele şase cuvinte x 1.

      6. REBO
      - Tema: CINEGETICĂ
      - Imaginile sunt sugerate de cuvintele din lista tematică ANIMALE;
      - Punctaj: numărul de litere din cele două cuvinte x 1.

      Precizări:
      - Nu este obligatorie reprezentarea prin desene. Sugerarea imaginilor ce trebuie desenate este suficientă;
      - Lucrările se trimit până la data 15 octombrie 2012 (data poştei) la adresa:  Nelu DUMBRAVĂ - Str. Bogdan Dragoş, Bl.1 B, Sc. F, Et. 3, Ap. 70, cod 611074 Roman, jud. Neamţ, tel. 0727662738, sau electronic la adresa: memorialulcretu2012@yahoo.com;
      - Lucrările vor fi semnate (nume, prenume, adresa completă, nr. de telefon, e-mail);
      - Premii se vor acorda primilor cinci clasaţi, după cum urmează:
      Un premiu I în valoare de 300 lei;
      Un premiu II în valoare de 200 lei;
      Un premiu III în valoare de 100 lei;
      Două menţiuni în valoare de 50 lei.
      Cercul rebusist "Edip-Mihai Creţu" - Roman va desemna un juriu care va evalua cu obiectivitate problemele primite la concurs.
       Problemele de enigmistică intră în proprietatea Cercului rebusist "Edip-Mihai Creţu", realizatorii acestora consimţind  pierderea eventualelor drepturi de autor asupra acestor lucrări;
       La acest concurs nu se admit contestaţii.

       LISTE DE CUVINTE TEMATICE

       Plante şi arbori:
       CER, DUD, FAG, MUR, NAP, RUG, SOC, TEI, ULM, ACAŢ, AFIN, ALUN, ANIN, ARIN, BRAD, CORN, OMAG, PLOP, TISĂ, TUIA, VÂSC,  AGRIŞ, CĂLIN, CAPER, DAFIN, GORUN, MĂCEŞ, MĂLIN, MOLID, SPÂNZ, ZMEUR, CARPEN, CASTAN, CETINĂ, CÂRMÂZ, COACĂZ, IEDERĂ, FERIGĂ, FRASIN, LILIAC, MUŞCHI, OŢETAR, PALTIN, PAPURĂ, PLATAN, SALCIE, SALCÂM, SCORUŞ, SÂNGER, STEJAR, TULPINĂ, GÂRNIŢĂ, RĂCHITĂ, CORCODUŞ, MESTEACĂN, TĂTĂNEASĂ.

       Animale:
       CAL, IED, LUP, REN, RÂS, ŢAP, URS, BOUR, CERB, ENOT, ELAN, IADĂ, JDER, MIEL, MIOR, MÂNZ, MURG, OAIE, OGAR, PORC, VIER, BATAL, BIVOL, BIZON, CATÂR, CAPRĂ, CĂŢEL, CIUTĂ, CÂINE, COPOI, COTEI, DIHOR, DULĂU, HAITĂ, MĂGAR, NURCĂ, PISIC, VIDRĂ, VULPE, BURSUC, CASTOR, NUTRIA, SCONCS, ŞOLDAN, ZIMBRU, ARMĂSAR, HAMSTER, HÂRCIOG, MARMOTĂ, SCROAFĂ, ŞOARECE, ŞOBOLAN, VIEZURE, POPÂNDĂU, VEVERIŢĂ, ZIBELINĂ, CĂPRIOARĂ, HERMELINĂ, ORNITORINC, PREPELICAR.


( Articol preluat din revista Rebus nr.9 / septembrie 2012 )

       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu